Saif Ali Khan and Kareena Kapoor shifting to new Luxury Apartment at mumbai bandra

Saif Ali Khan and Kareena Kapoor shifting to new Luxury Apartment at mumbai bandra

Saif Ali Khan and Kareena Kapoor shifting to new Apartment cost 48 crore

Leave a Reply